Kehittyvä hoitotyön asiantuntijuus, 15 op - SHZDW520