Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perusteet, 3 op - SZYY1500