Turvallisen lääkehoidon perusteet, 2 op - SZZZ1530