Kansanterveyshoitotyön harjoittelu 1, 7 op - SHZBW510