Akuutti ja operatiivisen hoitotyön harjoittelu, 9 op - SHZCW520