Kliinisen hoitotyön päätöksenteko, 4 op - SHZD1500