Asiakaslähtöisyys sosiaali- ja terveysalalla, 3 op - SZXX1510