Ohjaaminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, 3 op - SZYYW500