Lääketiede kansanterveyden näkökulmasta, 3 op - SZZZ1520