Fysioterapia keskus- ja ääreishermoston toimintarajoitteissa, 9 op - SFTS1514