Fysioterapian aineenvaihdunnan, hengitys- ja verenkiertoelimistön#, 6 op - SFTS1812