Kuntoutuksen suunnittelu ja vaikuttavuus, 3 op - SKOS1507