Kuntoutuksen palvelujärjestelmät ja kuntoutusprosessit, 10 op - SKOS2011