Ohjaustyön perusteet ja menetelmät, 4 op - SKOS2013