Työ- ja toimintaympäristön suunnittelu, 4 op - SKOS2021