Kuntoutuksen ohjauksen lähtökohdat, 3 op - SKOS2010