Vaihtoehtoiset kommunikaatiomenetelmät, 3 op - SKOS2015