Kätilötyön asiantuntijuus ja kehittäminen, 7 op - SHKL1500