Kätilötyötä tukevat lääketieteelliset opinnot, 5 op - SHKL8200