Kätilötyötä tukevat lääketieteelliset opinnot, 5 op - SLSS2014