Synnyttävän naisen ja perheen kätilötyön harjoittelu, 26 op - SLSSW204