Rokotusosaamisen syventävät opinnot, 1 op - SZ00BB70