Terveyden edistäminen ja ohjaaminen, 3 op - SZYY2014