Sisä- ja syöpätautien hoitotyön perusteet, 4 op - SZYY2018