Akuutti ja perioperatiivinen hoitotyö, 5 op - SZYY2020