Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyön orientoiva harjoittelu, 2 op - SZYY2025