Potilaan kliininen tutkiminen ja hoidon tarpeen arviointi, 5 op - SZYY2026