Työyhteisötaidot ja tiimin johtaminen, 5 op - SZYY2028