Hoitotyön perusteiden orientoiva harjoittelu, 2 op - SZYYW201