Hoitotyön perusteiden harjoittelu, 6 op - SZYYW202