Sisätautien hoitotyön orientoiva harjoittelu, 5 op - SZYYW203