Akuutin ja perioperatiivisen hoitotyön orientoiva harjoittelu, 3 op - SZYYW205