Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu, 6 op - SZYYW209