Sosiaalialan monitieteiset lähtökohdat, 3 op - SOSS1501