Ratkaisukeskeinen työ ja verkostomenetelmät, 5 op - SOSS1513