Lähijohtaminen sosiaalipalveluissa, 5 op - SOSS1519