Erityiskasvatus varhaislapsuudessa, 5 op - SOSS1805