Asiakastyön orientoiva harjoittelu, 6 op - SOSSW500