Sosiaaliset ongelmat ja eriarvoisuus, 3 op - SOSS2012