Sosiaalialan asiakastyön harjoittelu I, 5 op - SOSSW201