Sosiaalialan asiakastyön harjoittelu II, 15 op - SOSSW202