Sosiaalialan asiakastyön harjoittelu III, 12 op - SOSSW203