Neuropsykologia ja toiminnallinen anatomia, 3 op - STTS1501