Näyttöön perustuva toimintaterapia, 3 op - STTS1507