Yhteiskunta, yrittäjyys ja verkostot toimintaterapiassa, 3 op - STTS1510