Lääketiede kuntoutuksen näkökulmasta, 2 op - SZZZ1500