Toiminnallinen anatomia ja fysiologia, 5 op - ST00BA13