Toimintakeskeinen arviointiprosessi toimintaterapiassa, 5 op - STTS2012