Hyvinvoinnin ja elämäntaitojen tukeminen, 5 op - SZ00BB75