Hyvinvointia ja palautumista tukeva harjoittelu, 3 op - SZ00BB82